KARDIOWYBIÓRCZOŚĆ ACEBUTOLOLU

Na podstawie danych piśmiennictwa, a zwłaszcza obserwacji poczynionych na licznych grupach chorych [24, 47, 200, 201, 257, 531, 532, 536, 537, 559, 954], można za najistotniejsze uznać następujące stwierdzenia:

– 1. LBA mające oprócz aktywności ß-adrenolitycznej również działanie błonowe i miejscowo znieczulające, jak propranolol, oksprenolol, stanowią najbardziej skuteczne środki w leczeniu zaburzeń miarowości serca. Nieco gorsze wyniki uzyskano po stosowaniu praktololu i pindololu.

Biorąc pod uwagę kardiowybiórczość acebutololu, a także znacznie mniejsze działanie kardiodepresyjne i możliwość stosowania u chorych ze skłonnością do spastycznych odczynów oskrzelowych, lek ten znajdzie z pewnością szersze zastosowanie w niektórych niemiarowościach serca, np. w napadowym migotaniu przedsionków i przedwczesnych pobudzeniach komorowych i nadkomorowych przyczynowo związanych z pobudzeniem układu współczulnego.

– 2. Najbardziej przeciwarytmicznie aktywnym lekiem ß-adrenoiitycznym jest nadal propranolol, a najlepsze wyniki uzyskuje się w napadowym migotaniu przedsionków i częstoskurczach komorowych.

– 3. Stosując LBA dożylnie, należy zachować dużą ostrożność w przypadkach ciężkiego uszkodzenia serca ze względu na niebezpieczeństwo gwałtownego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i asystolii.

– 4. Stany bronchospastyczne stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do dożylnego stosowania LBA.

– 5. Utrwalone migotanie przedsionków powinno być wskazaniem do stosowania LBA tylko wtedy, gdy samodzielne stosowanie naparstnicy nie przynosi wystarczającej poprawy pracy serca i zagraża działaniami toksycznymi. W tych przypadkach zastosowanie LBA, zwalniając częstość komór, może poprawić stan kliniczny chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków.

– 6. LBA powinno się stosować w zwalczaniu napadowych częstoskurczów po bezskutecznym stosowaniu mało toksycznych leków przeciwarytmicz- nych, np. lignokainy, amidu prokainy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>