Jaki związek ma zabieg dentystyczny z infekcją serca?

Jaki związek ma zabieg dentystyczny (bądź włożenie cewnika do pęcherza moczowego lub inne badanie inwazyjne) z infekcją serca? Mechanizm tego jest następujący. Podczas takiego zabiegu bakterie z objętego nim obszaru przenikają do krążącej krwi. (Krwawiące dziąsła stanowią wrota zakażenia, ponieważ jama ustna obfituje w drobnoustroje.) U osób zdrowych zostają one łatwo zwalczone przez mechanizmy obronne organizmu. Ale gdy zastawki są uszkodzone – z bliznami po przebytym w toku gorączki reumatycznej procesie zapalnym – sprawa wygląda inaczej.

Obecne we krwi bakterie, zetknąwszy się z taką osłabioną tkanką, sadowią się wygodnie na krawędziach zastawek. Zadomowiwszy się tam, mnożą się w cale kolonie – swobodnie, ponieważ chora zastawka jest słabo ukrwiona i nie dociera do niej wraz z krwią dostateczna ilość przeciwciał do ich zwalczania. (Takie skupiska bakterii można „zobaczyć” za pomocą echokar- diogramu – o tym użytecznym narzędziu diagnostycznym jeszcze tu wspomnę.) W następstwie ataku bakterii zastawka staje się nieszczelna, a przez to zaburzeniu ulega proces przepływu krwi w całym sercu. Zmuszone w ten sposób do dodatkowej pracy, serce najpierw się powiększa, a wreszcie staje się niewydolne. Infekcja zastawek bywa groźna z innego jeszcze powodu.

Z owych skupisk bakterii mogą odpaść mniejsze lub większe ich grudki, dostać się do krwi i powędrować do odległych nawet części ciała, powodując infekcję i wadliwe funkcjonowanie ważnych dla życia narządów. Taki czop zatorowy nierzadko staje się przyczyną śmierci. Podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia może się rozwinąć nie tylko w zastaw-kach, ale w każdej innej części serca, gdzie wsierdzie stało się podatne na zakażenie – bo jest osłabione po rzucie gorączki reumatycznej lub przez wady wrodzone.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>