INNE LEKI OTOTOKSYCZNE

Salicylany. Wywołują one uszkodzenia najczęściej odwracalne, ustępujące zwykle zupełnie po odstawieniu leku. Salicylany powodują przejściowe zaburzenia w czynności enzymów komórek ucha wewnętrznego [58] i przejściowe zmniejszenie wartości potencjałów mikrofonicznych i prądów czynnościowych nerwu VIII. Zjawiska te obserwowano w badaniach doświadczalnych po podaniu toksycznych dawek salicylanu sodu [58, 71]. Nie znajdowano natomiast zmian morfologicznych w narządzie spiralnym (Cortiego) zarówno w pracach doświadczalnych, jak i w badaniach histopatologicznych kości skroniowych ludzi, którzy otrzymywali duże dawki salicylanów [44, 46], W wywiadzie klinicznym przeważają skargi na szum w uszach, upośledzenie słuchu i zawroty głowy. W badaniu audiometrycznym stwierdza się zwykle spadek krzywych progowych w zakresie tonów wysokich. Objawy te, zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie ustępują po odstawieniu leku lub znacznym zmniejszeniu jego dawki [7], Korzystne jest podanie pozajelitowe witamin 2 grupy B. Powrót słuchu do stanu prawidłowego jest obserwowany zwykle już po 7 – 10 dniach, należy jednak podkreślić, że w wyjątkowych przypadkach upośledzenie słuchu może być trwałe [4j.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>