Haemophilus influenzae

Radiologicznie występuje obraz odoskrzelowego zapalenia płuc, umiejscowionego przeważnie w dolnych płatach. Często spotyka się wysięk i ropniaki opłucnej.

Do zapalenia płuc dochodzi przede wszystkim u chorych na cukrzycę i alkoholi-ków. W obrazie radiologicznym początkowo stwierdza się zagęszczenia w dol-nych płatach płuc. Może dojść do powstania ropni płuc i wysięku opłucnowego.

Haemophilus influenzae. Jest jednym z głównych drobnoustrojów chorobotwórczych u dzieci poniżej 4 roku życia. U osób dorosłych zakażenia tą bakterią występują w przypadkach przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, alkoholizmu, cukrzycy i asplenii. Ha-emophilus influenzae najczęściej wywołuje zapalenie oskrzeli, które może przejść w obustronne odoskrzelowe zapalenie dolnych płatów płuc. Obraz radiologiczny przedstawia zmiany plamiste, chociaż czasami mogą występować obszary jednolitych zacienień. Dość często spotyka się wysięki opłucnowe. Rzadko powstają ropnie płuc i ropniaki opłucnej.

Zapalenia wywoływane przez ten drobnoustrój dotyczą głównie wyniszczonych pacjentów wymagających wentylaq’i mechanicznej. Zakażenie to wiąże się z wy-sokim odsetkiem umieralności.

Obraz radiologiczny zmian miąższu płucnego zależy od drogi zakażenia. Plamiste zacienienia z formowaniem się ropnia pojawiają się najczęściej, gdy do zakażenia dochodzi drogą tchawiczo-oskrzelową. Mogą one wtedy przypominać gronkowcowe zapalenie płuc. Rozlane, obustronne zacienienia z obrazem powiększonych węzłów chłonnych zwykle są odbiciem rozsiewu naczyniowego. Możliwy jest niewielki wysięk opłucnowy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>