Gruźlica częśći rodnych

Najczęściej gruźlica części rodnych kobiety rozwija się przez szereg miesięcy – a nawet lat – powodując nieraz tylko nieznaczne dolegliwości. Ostateczny jej wynik zależy od właściwego procesu gruźliczego w płucach lub w przewodzie pokarmowym, albo od przeniesienia się go na otrzewną wywołaniu tam poważnego schorzenia. Jeśli ustrój zwalczy gruźlicę w miejscach, gdzie ta rozwinęła się pierwotnie, następuje zwykle wyleczenie jej również w obrębie części rodnych. Dopóki proces gruźliczy toczy się w organizmie, mogą zawsze się zdarzać lżejsze lub cięższe nawroty – schorzenia w częściach płciowych.

Gruźlica części rodnych kobiety nie prowadzi nigdy do śmierci, gdyż układ płciowy nie jest dla utrzymania przy życiu jednostki koniecznie potrzebny. Nawet rozległe i poważne zmiany swoiste macicy i jej przydatków nie upośledzają ustroju kobiety tak bardzo, aby pociągały za sobą zgon. Niebezpieczeństwo staje się jednak groźne, gdy do jam gruźliczych w obrębie jajowodu lub jajnika dostaną się jakieś inne drobnoustroje (np. ropne bakterie z przewodu pokarmowego). Tak samo pogarsza rokowanie przeniesienie się sprawy gruźliczej z części rodnych na otrzewną, trzeba się bowiem liczyć w tych przypadkach z możliwością uogólnienia się schorzenia (gruźlica prosówkowa). Jakkolwiek przypadki takie są rzadkie, pewne stany (np. poronienie lub poród) mogą prowadzić do wystąpienia gruźlicy prosówkowej i stać się pośrednio powodem zejścia śmiertelnego w przewlekłym dotąd schorzeniu części rodnych (macicy).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>