Grupa leków chinidynopodobnych

Postępowanie lecznicze przy wystąpieniu objawów toksycznych podobne jest do stosowanego przy zatruciu chinidyną. Przy bloku p-k lub rzadkoskurczu można także podawać izoproterenol, a także dwuwęglan sodu.

Dizopiramid. Do grupy leków chinidynopodobnych należy dizopiramid j 27, 30]. Jest skutecznym lekiem w zwalczaniu niemiarowości komorowych, a zwłaszcza częstoskurczu. Choć mechanizmem działania zbliżony jest do chinidyny, to jednak pozbawiony jest wielu działań niepożądanych tej grupy leków, zwłaszcza działania kardiotoksycznego. W zapobieganiu nawrotom niemiarowości komorowej lek podaje się 3 – 4 razy dziennie po 100 mg doustnie, zmniejszając stopniowo dawki podtrzymujące do 150 mg/24 h. Dla opanowania częstoskurczu komorowego należy Tozpoczynać od dawki „uderzeniowej” – 300 mg.

Działanie niepożądane zależy przede wszystkim od wpływu antycholi- r.ergicznego leku [30]. Mogą wystąpić zaburzenia żolądkowo-jelitowo, nudności, wymioty, a także zaburzenia mikcji, zwłaszcza u chorych z przerostem gruczołu krokowego. Często chorzy skarżą się, co jest jednak mniej groźne, na uczucie suchości w ustach.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>