GORĄCZKA GRUCZOŁOWA (MONONUKLEOZA ZAKAŹNA)

Gorączka gruczołowa (mononucleosis infectiosa) wywołana jest przez wirus o szczególnym powinowactwie do komórek siateczki (wirus retikulotropowy). W obrazie klinicznym, który bywa dość różnorodny, dominują objawy: powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza szyjnych, powiększenie śledziony, zmiany we krwi, polegające na znacznej leuko- cytozie z przewagą krwinek jednojądrzastych, oraz często objawy uszkodzenia narządów wewnętrznych, głównie wątroby. Okres wylęgania wynosi 1—3 tygodni.

Obraz kliniczny. Choroba zaczyna się zwykle gorączką, która w dalszym przebiegu nie wykazuje określonego charakteru, może trwać kilka dni, a nawet kilka tygodni, zanim wystąpi obrzęk węzłów chłonnych. Do znacznych rozmiarów dochodzi powiększenie węzłów szyjnych, natomiast pozostałe obwodowe węzły chłonne zwykle nie ulegają znaczniejszemu obrzękowi. Duże powiększenie węzłów szyjnych wraz z obrzękiem tkanki otaczającej przesuwającym się ku górze może dawać fałszywy obraz świnki. Podobnie jak obwodowe węzły chłonne, również i głębiej leżące węzły ulegają powiększeniu dając szereg zwią-zanych z tym objawów. Powiększenie węzłów chłonnych wnęki płuc powoduje niekiedy kaszel napadowy imitujący kaszel krztuścowy. Powiększeniu węzłów krezki towarzyszą często bóle brzucha o charakterze napadowym. U większości chorych stwierdza się powiększenie śledziony. Wątroba rzadziej ulega powiększeniu, natomiast prawie zawsze wykazuje objawy uszkodzenia czynnościowego. Wyrazem tego jest niekiedy jawna żółtaczka. Występujące objawy ze strony nosogardzieli są o różnym nasileniu i mają charakter bądź to banalnego nieżytu nosa i gardła, bądź też różnego typu angin.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>