Category Główna Kategoria

PRÓBY KLASYFIKACJI LBA WEDŁUG KRYTERIÓW FARMAKOLOGICZNO-KLINICZNYCH

Z doniesień piśmiennictwa zagranicznego i polskiego wynika, że próbom klinicznym poddano łącznie około 23 LBA. Na przestrzeni ostatnich 22 lat pojawiło się około 2000 klinicznych ocen wartości terapeutycznej leków tej grupy. Nie wszystkie przebadane LBA okazały się jednakowo cennymi klinicznie, niezbędnymi w lecznictwie środkami farmakologicznymi.

Dalej

Immunosupresja

Formy pośrednie indukują łatwo zarówno tolerancję, jak i prdoukcję przeciwciał. Reagując z gęsto ułożonymi determinantami DPNn-POL receptory limfocytów B zostają być może unieruchomione na powierzchni błony komórkowej (co uniemożliwia charakterystyczne przemieszczenie się i skupianie powstałych kompleksów oraz związane z

Dalej

Niedostatecznie uwapniona kość

Niski poziom wapnia i fosforu w surowicy dodatkowo działa ujemnie na procesy kostnienia, na odkła-danie soli mineralnych na podłożu kostninowym, a także na rozwój komórek chrząstek wzrostowych.

Niedostatecznie uwapniona kość cechuje się mniejszą mechaniczną odpornością, podatna jest na wyginanie i złamania pod naciskiem

Dalej

Leki w leczeniu nadciśnienia

Według mnie, spośród wszystkich leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia najmniej problemów z potencją u mężczyzn i osłabieniem popędu płciowego u kobiet powodują dihydralazyna [Dihydralazinum], prazosyna [Polpressin] i kaptopryl [Captopril], Z moich doświadczeń wynika również, że środki takie, jak metyldopa

Dalej

Zapalenie żyły

Z pewnością, gdyby Max wiedział, czym grozi, mógłby zachować się inaczej i uniknąć choroby oraz szpitala. Ryzyko zakrzepów powstaje, gdy z takich czy innych powodów ulega zwol-nieniu krążenie krwi, a obrzęknięte i wężykowate żylaki są oczywistą przeszkodą dla jej swobodnego przepływu. Wielogodzinna pozycja

Dalej

Budowa przełyku

Odróżnia się trzy fizjologiczne przewężenia przełyku: 1) górne w miejscu przejścia gardła w przełyk 2) na wysokości rozwidlenia tchawicy, gdzie aorta od tyłu i strony lewej, a lewe oskrzele od przodu obejmuje przełyk 3) w rozworze przełykowym tuż powyżej przepony. Górne i dolne są uważane za zwężenia czynnościowe, spowodowane

Dalej

Wyraźne obniżenie poziomu cholesterolu

Wreszcie, są też ludzie, których wątroba sama wytwarza duże ilości cholesterolu bez względu na ich sposób odżywiania się, czyli stosowanie przez nich diety jest również bezcelowe. Jeżeli każdy by wiedział, do której z tych kategorii należy, mógłby w sposób racjonalny decydować w sprawie diety. Niestety, jeszcze nie prowadzi się

Dalej

Gamma-globulina

Tu moja odpowiedź ją zmartwiła. „Na pani miejscu poczekałbym jeszcze tydzień lub dwa, chociaż choroba przestała być zaraźliwa w momencie, gdy pojawiła się żółtaczka. Najbardziej zaraźliwa była przez kilka pierwszych tygodni, kiedy tak źle się pani czuła, a nie wiedziała Pani dlaczego. Dlatego radziłbym dowiedzieć się, czy

Dalej

Identyczność genetyczna

Protokół ma oczywiście u podstaw te same założenia

Zważywszy, że tworzenie ludzi genetycznie identycznych jest instrumentali-zacją istot ludzkich, a zatem stanowi naruszenie ich przyrodzonej godności, a także biorąc pod uwagę poważne problemy o charakterze medycznym, psycho-logicznym i

Dalej

Jaki związek ma zabieg dentystyczny z infekcją serca?

Jaki związek ma zabieg dentystyczny (bądź włożenie cewnika do pęcherza moczowego lub inne badanie inwazyjne) z infekcją serca? Mechanizm tego jest następujący. Podczas takiego zabiegu bakterie z objętego nim obszaru przenikają do krążącej krwi. (Krwawiące dziąsła stanowią wrota zakażenia, ponieważ jama ustna obfituje w

Dalej

Bezkręgowce

W r. 1965 zespół naukowców w Royal Institution w Londynie opracował budowę cząsteczkową tego naturalnego środka antyseptycznego jako pierwszego enzymu tak dokładnie zbadanego i w ten sposób powstała sposobność lepszego poznania mało zrozumiałego i wszechmocnego świata enzymów. Niestety, mimo iż Fleming wkraplał sok cytrynowy w oczy swych studentów i zbierał spływający im po policzkach lizozym,

Dalej

Naświetlanie kolorowym światłem

Wiedza o związkach pomiędzy kolorami i pewnymi właściwoś-ciami czakr (-> str. 97) ma największe znaczenie w chromatote- rapii, gdzie za pomocą napromieniowania światłem określonej barwy łagodzi się niektóre dolegliwości psychosomatyczne. Chromatoterapia jest też wykorzystywana w akupunkturze, gdzie

Dalej