Fizjologia zapłodnienia

Podział ludzi na dwie płci sprawia, że do rozmnażania się i zachowania gatunku potrzebne jest złączenie się dwóch komórek rozrodczych (gamet), pochodzących z dwóch różnopłciowych organizmów: mężczyzny (plemnik) i kobiety (jajo). Zlanie się ich, stanowiące istotę zapłodnienia, umożliwia zachowanie gatunku ludzkiego. Proces życia człowieka, jako przedstawiciela swojego gatunku, trwa nieprzerwanie z pokolenia na pokolenie, mimo że poszczególni ludzie rodzą się, rozwijają i umierają. Przedtem jednak, zanim przeminie ich istnienie w czasie i przestrzeni, przekazują swoje komórki rozrodcze, gamety, które poprzez rozmnażanie się przekazywane są dalej, następnym pokoleniom, w przeciwieństwie do całego pozostałego ciała, które przemija wraz ze śmiercią. W efekcie egzystuje nadal nie tylko pamięć po ludziach, którzy przeminęli, ale też fizyczna cząstka każdego człowieka, który przekazał swoje komórki rozrodcze następnemu pokoleniu.

Organizmy jednokomórkowe (algi, pierwotniaki i inne) rozmnażają się przez podział komórki (kariokineza). W tym sensie są one nieśmiertelne, gdyż nie podlegają procesom starzenia się i śmierci. Ich procesy związane z rozmnażaniem są automatycznie procesami odmładzania. Fakt ten stał się punktem wyjścia dla hipotezy odmładzania się. Zgodnie z nią każdy proces płciowy (spółkowanie, parzenie się) i to nie tylko u jednokomórkowców, nie ogranicza się tylko do rozmnażania się, lecz jest aktem odmładzania pozwalającym na podtrzymywanie ogólnej energii życiowej oraz zdolności do rozmnażania się. Siady tej hipotezy znajdują odzwierciedlenie w gerokomii, która zakładała, że mężczyzna może się odmładzać poprzez utrzymywanie stosunków płciowych z młodymi dziewczętami. Przy spółkowaniu miały bowiem z młodych dziewcząt przedostawać się do mężczyzny substancje powodujące jego odmładzanie. Było to zgodne z poglądem wypowiedzianym jeszcze przez Hipokratesa, a dotyczącym wzajemnej wymiany „humorów” (płynów) przy spółkowaniu. Gerokomia w innym wydaniu zakładała, że nie tylko spółkowanie, ale nawet bliskość młodych ciał (ich „ciepła” lub „tchnienia”) powoduje odmładzanie. Biblia podaje, że w tym właśnie celu król Dawid „zatrudniał” Abisag, młodą dziewczynę pochodzącą z plemienia Sunam.

Hipoteza odmładzania, zakładająca odmładzającą funkcję spółkowa- nia, została odrzucona przez większość biologów, a przynajmniej w wersji powyżej podanej. Trudno jednak zaprzeczyć, że – rozważając zagadnienie jedynie na płaszczyźnie biologiczno-fizjologicznej – spółkowanie (a nawet kontakt seksualny bez spółkowania) ze znacznie młodszym osobnikiem może stawać się przeżyciem uruchamiającym na drodze psychicznej wiele mechanizmów neurohormonalnych, które mogą wzmagać ogólną aktywność człowieka.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>