FIZJOLOGIA NOWORODKA

Oddychanie, pierwszy wdech. Płód jest względnie niedotleniony, lecz znosi to dobrze. Dobre zużytkowanie tlenu ułatwia płodowi: a) stały wzrost w czasie życia płodowego liczby czerwonych krwinek i ilości hemoglobiny, b) hemoglobina płodowa, która ma większe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina dojrzała. Hemoglobina płodowa ułatwia przenoszenie tlenu przez łożysko. We krwi noworodka donoszonego odsetek hemoglobiny płodowej wynosi około 85, u wcześniaków jest wyższy. Znika ona powoli z krwi dziecka w ciągu pierwszych kilkunastu tygodni życia. W chwili urodzenia nasycenie tlenem krwi tętniczej dochodzącej do płodu wynosi 4-0—7-0% i w prawidłowych warunkach podnosi się w krótkim czasie po urodzeniu do 9-0%. Podobnie jak płód, noworodek w chwili urodzenia znosi niedotlenienie lepiej niż dorosły. Wytrzymuje on niedotlenienie do 15 min. i w tym czasie można go docucić. Po dłuższym jednak niedotlenieniu może nastąpić trwałe uszkodzenie mózgu lub układu sercowo-naczyniowego.

Płód już w bardzo wczesnym okresie życia wykonuje rytmiczne ruchy klatki piersiowej, podobne do ruchów oddechowych. Wciąga on przy tym do płuc wody płodowe, w których jest zanurzony. W prawidłowych warunkach w czasie porodu i po urodzeniu działa na płód bardzo duża ilość bodźców czuciowych. Pobudzają one przez receptory skóry ośrodek oddechowy i oddychanie rozpoczyna się jako odruch na bodźce czuciowe. Jest ono rytmiczne. W mniej prawidłowych warunkach, u płodów matek poddanych narkozie, w przypadkach niedotlenienia lub urazu, wrażliwość ośrodka oddechowego na bodźce czuciowe może się zmniejszyć. W tych’ przypadkach oddychanie może rozpocząć się jako reakcja na zachodzące we krwi płodu zmiany chemiczne, tj. niedobór tlenu, nadmiar dwutlenku węgla lub zmiany pH krwi. Zmiany te mogą pobudzić ośrodek oddechowy bezpośrednio lub pośrednio poprzez che- moreceptory znajdujące się w kłębku szyjnym i kłębku tętnicy głównej. Oddychanie to w lżejszych przypadkach może jeszcze być rytmiczne, w cięższych przypadkach w postaci nie skoordynowanych, nieregularnych wdechów bez widocznych wydechów, tzw. „łapanie powietrza”.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>