Dziedziczenie autosomalne – dominujące i recesywne

Jeden gen może posiadać od jednego do wielu różnych alleli, lecz jeden osobnik może być nosicielem tylko dwóch rodzajów alleli, ponieważ posiada tylko dwa homologiczne chromosomy.

Gdy allele danego genu są odmiLnne, mówimy, że osobnik taki jest heterozygotą w stosunku do cechy warunkowanej przez dany gen, natomiast gdy allele są identyczne, osobnika takiego nazywamy homozy- gotą w stosunku do tej cechy. Gdy allele są odmienne, ujawnia się cecha określona przez allel dominujący – mówimy o niej, że jest to cecha dominująca. Cecha określona przez allel słabszy w stosunku do dominującego (ustępujący – recesywny) jest natomiast nazywana cechą recesywną – ujawnia się ona jedynie wtedy, gdy nie istnieje przeciwny allel dominujący.

Do ujawnienia się cechy dominującej wystarczy więc jeden allel warunkujący jej powstanie. Do ujawnienia się natomiast cechy recesywne: Głuchota | | słyfinhT6 Gen dominujący »Gen recesywny o Gen normalny a b nej (jeśli sprzężona jest z którymś z autosomów) konieczne jest, aby oba allele warunkowały tę cechę (ryc. 4).

Określenie, czy cecha jest recesywna czy dominująca, opiera się na analizie przenoszenia i występowania tej cechy w kilku generacjach badanej rodziny.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>