DZIAŁANIA UBOCZNE GESTAGENÓW

Oprócz wyżej opisanego działania na narządy płciowe i sutki oraz utrzymanie ciąży – progesteron ma właściwości, których nie można lekceważyć.

Działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Od dawna wiadomo, że istnieje zależność między niektórymi objawami neuropsychiatrycznymi a fazami cyklu miesiączkowego. Wykazano, że u kobiet z wyraźnymi objawami napięcia przedmiesiączkowego istnieje niedomoga lutealna, z wyraźnie zwiększonym stężeniem estradiolu.

Wykazano także przeciwpadaczkowe działanie progesteronu u niektórych zwierząt. Obecność swoistych receptorów dla progesteronu w mózgu i podwzgórzu małp uwiarygodnia te doniesienia.

Niektóre pochodne progesteronu, stosowane w dużych dawkach, działają znieczulająco. Największą zdolność usypiającą mają związki 3a-OH, 5a-OH lub 5fł-pregnanu, Endogenny progesteron w ciąży działa uspokajająco, co objawia się wolnym rytmem EEG pod koniec ciąży.

Działanie hiperłermiczne progesteronu jest związane z jego działaniem na podwzgórze. Temperatura powyżej 37°C w drugiej fazie cyklu miesiączkowego utrzymuje się przez cały okres działania ciałka żółtego. Ośrodek termoregulacji jest umiejscowiony w przednim podwzgórzu, bardzo blisko zespołu komórek wydzielających gonadoliberynę. Podwyższenie temperatury jest związane ze związkami 5fł-progesteronu. Progesteron jest metabolizowany do 5ot, a zwłaszcza Sfł-dihydroksyprogesteronu w mózgu {w podwzgórzu).

Działanie na naczynia krwionośne. Działanie progesteronu na naczynia krwionośne jest antagonistyczne do estradiolu.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>