Danazol i Gonadoliberyna

Te właściwości wykluczają leczenie raka sutka androgenami. Jedynie testolakton, androgen syntetyczny o słabym działaniu androgenowym, był stosowany w leczeniu raka sutka. Związek ten ma działanie anty- estrogenowe, hamując aktywność aromatazy, co uniemożliwia przekształcenie androgenów do estrogenów. Nie ma on wpływu na przysadkę.

Danazol. Danazoi jest steroidem heterocyklicznym o działaniu anty- gonadotropowym. Po stosowaniu danazolu zmniejsza się stężenie folitro- piny, a stężenie lutropiny jest nie zmienione. Brak jest wyrzutów owu- lacyjnych zarówno lutropiny, jak i folitropiny. Po 4-6 tygodniach stosowania danazolu występuje wtórny brak miesiączki. W czasie leczenia stężenia estradiolu i progesteronu w osoczu są małe, podobne jak na początku fazy wzrostowej. Wkrótce dochodzi do wyraźnych objawów hi- poestrogenizmu, Danazol ma poza tym działanie androgenowe i anty- estrogenowe, Danazol stosuje się w endometriozie sam lub z gestage- nem, najczęściej linesirenolem.

Gonadoliberyna. Stosowanie w sposób ciągły gonadoliberyny lub jej superaktywnych analogów wywiera paradoksalne działanie antygonado- tropowe, a w konsekwencji antyestrogenowe, Zagadnienie to omówiono szczegółowo na str. 31.

Aminoglutetimid. Aminoglutetimid, syntetyczny adrenostatyk (p. str. 141} stosowany m.in. w zespole Cushinga, ma również aktywność anty- estiogenową.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>