Czaszka

Czaszka. W czasie porodu, szczególnie długotrwałego, głowa noworodka może ulec zniekształceniu. Wskutek ucisku kanału rodnego kości ciemieniowe zachodzą jedna na drugą lub na kości czołowe, lub potyliczne, głowa noworodka wydłuża się. Tkanki miękkie części przodującej głowy mogą obrzęknąć, powstaje przedgłowie (caput succedaneum). Należy zawsze ustalić wielkość ciemiączelc i zbadać, czy nie ma złamań czaszki lub wgnieceń.

Oczy noworodka są zamknięte. Szeroko otwarte szpary powiekowe przeważnie są dowodem urazu porodowego. Tęczówki noworodka są niebieskie z braku barwnika. Stwierdzamy nieznaczny zez zbieżny oraz ruchy boczne gałek ocznych z drganiami o cechach oczopląsu. Zborność gałek ocznych pojawia się dopiero w drugiej połowie pierwszego miesiąca życia. Objawem urazu porodowego, często nieznacznego, są krwotoki do siatkówki, stwierdzane badaniem okulistycznym, lub krwotoki podspojówkowe widoczne gołym okiem. Jedne i drugie krwotoki ustępują samoistnie.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>