Choroba Alzheimera

Zwłaszcza że wiadomo już dość powszechnie, iż jest to choroba występująca w rodzinach: ryzyko zachorowania wynosi tylko 2-3 procent, jeśli nikt w rodzinie na nią nie cierpiał, i wzrasta do 8 procent, jeżeli miał ją któryś z krewnych (rodzice, rodzeństwo, ciotka, wujek), szczególnie w młodszym wieku. Im więcej krewnych cierpiało na chorobę Alzheimera, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania. Warto wiedzieć, że identyczne objawy jak przy chorobie Alzheimera mogą wystąpić u nałogowych alkoholików. I w tych przypadkach prawidłowe rozpoznanie przyczyn odpowiedzialnych za zmienione zachowanie jest niezwykle istotne, gdyż skuteczne leczenie alkoholika, aczkolwiek trudne, jest możliwe i czasami udaje się zapobiec dalszemu rozwojowi objawów. Wśród wielu uleczalnych chorób, które można pomylić z chorobą Alzheimera, do najczęstszych należą zaburzenia funkcji tarczycy, zarówno niedoczynność, jak 1 – rzadziej – nadczynność. Do tego obie te choroby jest właśnie trudniej rozpoznać u osób starszych niż u młodszych. Widziałem kilku starszych pacjentów, którzy byli powolni i apatyczni z powodu złego funkcjonowania tarczycy, a nie ze „starości”, jak wcześniej podejrzewano. Podanie brakujących w organizmie hormonów rozwiązało problem. Czy człowiek jest młody, czy stary, jeśli nastąpią zmiany w jego zachowaniu, powinien zostać poddany dokładnym badaniom neurologicznym. Miałem pacjentów w różnym wieku, począwszy od czteroletniego dziecka, a skończywszy na siedemdziesięcioczteroletniej kobiecie, u których zmiany osobowości były wynikiem guzów mózgu (szczególnie płata czołowego, stanowiącego o istocie człowieczeństwa).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>