Cholesterol

Stopniowo zwęża się światło tętnicy, przepływ krwi jest coraz bardziej utrudniony, aż wreszcie w którymś miejscu tętnica staje sią niedrożna. Oponenci odpowiadają na to, że jeszcze nikt nie udowodnił, iż obniżenie poziomu cholesterolu daje jakąś różnicę. Na to z kolei Nathan Pritikin, jeden z pierwszych, najbardziej entuzjastycznych zwolenników szkoły antycholesterolowej, sypie przykładami swoich klientów, którzy przestrzegali opracowanej przez niego ścisłej diety niskocholesterolowej i w efekcie nie tylko obniżał się u nich poziom cholesterolu, ale często cofała się także dusznica bolesna. Więcej jeszcze – wskazania do wykonania operacji bypassu stawały się nieaktualne i albo okazywała się ona zbędna, albo odsuwała się w czasie. I tak to byliśmy dezorientowani sprzecznymi informacjami przez wiele lat. Obecnie, dzięki różnym badaniom, mamy już wystarczającą jasność w tej sprawie – obniżenie poziomu cholesterolu jest korzystne. I tak, na przykład, ograniczenie cholesterolu w diecie pacjentów ze zwężonymi przez blaszki miaż-dżycowe tętnicami udowymi zapobiega dalszemu zwężaniu się ich światła albo nawet to światło powiększa, co wykazuje czarno na białym kontrastowe badanie radiologiczne tętnic (arteriografia). To przekonuje. Podobne pomiary i obserwacje czyniono na tętnicach wieńcowych. Można więc przyjąć, że obniżenie poziomu cholesterolu u osób już cierpiących na stwardnienie naczyń daje rezultaty, ale jak jest z zapobieganiem tej chorobie i jej konsekwencjom?. I na ten temat mam dobre wiadomości.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>