Budowa pochwy

Tworzą tu one raniej lub bardziej wyraźny większy fałd, określany nazwą columna rugarum anterior podobny fałd (columna rugarum posterior) znajduje się na tylnej ścianie pochwy. U osób, które rodziły, fałdy te są w dużej mierze wygładzone.

Pochwa kobieca odznacza się dość znaczną rozciągliwością uzależnioną od znacznej ilości włóknistej i elastycznej tkanki łącznej w warstwie podśluzowej jej ścian.

Przednia ściana pochwy graniczy na niewielkiej przestrzeni z dnem pęcherza, a przede wszystkim z tzw. trójkątem pęcherza (trigonum oesicale), alejest oddzielona od pęcherza warstwą bardziej zbitej tkanki łącznej w okolicy bliższej cewce moczowej. Pomiędzy pochwą i odbytnicą znajduje się również warstwa tkanki łącznej, ale bardziej luźnej._

Śluzówka pochwy jest pokryta wielowarstwowym nabłonkiem płaskim, który zachodzi na sklepienia i na część pochwową sięgając aż do ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicy. Nie ma w niej nabłonka zrogowaciałego, gdyż nie jest wystawiona na działanie powietrza. Błona śluzowa łączy się stosunkowo luźno z łączno- tkankową, dobrze unaczynioną warstwą podśluzową.

Nowsze badania wykazały, że śluzówka pochwy kobiecej ulega pewnym zmianom okresowym, przypominającym zmiany spostrzegane nie tylko u zwierząt niższych, ale i u pewnych gatunków małp człekokształtnych, co można stwierdzić za pomocą badania rozmazów wydzieliny pochwowej.

Wilgotność pochwy utrzymuje skąpa wydzielina spływająca z macicy. Podczas ciąży ilość tej wydzieliny wydatnie się zwiększa, pojawia się w niej wytworzona już przez samą pochwę biaława substancja, na którą składają się liczne bakterie i złuszczone nabłonki.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>