BEZPOŚREDNIE HEPATOTOKSYCZNE DZIAŁANIE LEKÓW

– Obejmuje ono następujące rodzaje zmian w wątrobie:

– powstawanie patologicznego stiuszczenia wątroby,

– obraz martwicy hepatocylów z rozmieszczeniem ognisk głównie w centrum zrazików oraz stiuszczenia,

– cholestazę wewnątrzwątrobową.

Najczęściej występują powyższe 3 rodzaje zmian jednocześnie z przewagą ilościową jednego. Zmiany te mogą wystąpić w zasadzie po każdym leku, jeżeli dojdzie do przekroczenia dawki leczniczej.

Możliwe do przewidzenia, zależne od dawki, miąższowe uszkodzenie wątroby z reguły łączy się z objawami ostrych uszkodzeń innych narządów. Należą Lu nudności, wymioty i biegunka (toksyczno uszkodzenie przewodu pokarmowego), skąpomocz, obrzęki, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, wałeczkomocz, krwinkomocz (toksyczne uszkodzenie nerek), splątanie lub śpiączka (toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego).

Ostre stłuszczenie wątroby wyprzedza martwicę w przebiegu toksycznego uszkodzenia wątroby. Wyróżnienie tej fazy jako osobnego rodzaju zmian toksycznych jest uzasadnione względami klinicznymi.

Stłuszczenie nie wywołuje jeszcze wyraźnych klinicznych objawów i ipoże mieć charakter odwracalny. Zwrócenie więc szczególnej uwagi klinicysty na tę fazę ma znaczenie w profilaktyce ciężkich polekowych odczynów typu toksycznego.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>