BADANIE KLINICZNE NOWORODKA

Dla oceny stanu noworodka konieczny jest dokładny wywiad rodzinny i położniczy. Stan noworodka będzie na pewno znacznie gorszy w przypadkach ciąży powikłanej czy niedonoszonej lub nieprawidłowego porodu. Taki noworodek łatwiej ulegnie urazowi porodowemu lub zakażeniu, jest zwykle słabszy i mniej odporny na wszelkie szkodliwości zewnętrzne.

Jeżeli noworodek jest ukrwiony prawidłowo zaraz po urodzę- n i u, oddycha, krzyczy, porusza kończynami, to jest on przypuszczalnie zdrowy. O ile stwierdzamy zaburzenia oddychania lub jeżeli noworodek wcale nie oddycha, jest siny lub blady, nie krzyczy, leży bezwładnie — mamy do czynienia z noworodkiem w zamartwicy. Ocenę stanu noworodka bezpośrednio po urodzeniu ułatwia poniższa tobela (wg Apgar V.).

Cechy I—V wyże podane określa się w 6-0 sekund po całkowitym urodzeniu dziecka (nie biorąc pod uwagę pępowiny i łożyska). Każda cecha jest punktowana od -0-—2. Suma punktów u noworodka zdrowego wynosi 1-0, im stan noworodka po urodzeniu jest gorszy, tym suma punktów maleje.

Musimy także zwrócić uwagę na obecność innych cech chorobowych, wymagających szybkiej interwencji lekarza, np. objawów choroby hemolitycznej noworodka, utraty krwi, uszkodzeń porodowych i wad rozwojowych wymagających natychmiastowego zabiegu chirurgicznego.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>