Badanie farmakologicznych właściwości LBA

Wpływ blokady a- i (i-adrenergicznej na działanie adrenaliny na nie- ciężarną macicę kobiety in vitro i in vivo przedstawiono na rye. 21. Praktyczny wniosek nasuwający się z tego zestawienia jest taki, że LBA wywołują inwersję działania amin katecholowych na macicę in vivo. Wzmożenie napięcia układu adrenergicznego po dokonaniu blokady (ł-adrener- gicznej może wywołać silny skurcz macicy [1047] i uczulić ją na skurczowe działanie leków oksytotycznych. Urban ostatnio wykazał, że propranolol może być stosowany łącznie z oksytocyną w celu pobudzenia lub indukcji porodu u ciężarnych kobiet. Działanie LBA na mięsień macicy jest uzależnione od fazy cyklu płciowego.

Badanie farmakologicznych właściwości LBA na mięśniach gładkich wyosobnionych narządów może przyczynić się do wyjaśnienia mechanizmu działania tych leków. Jednakże należy wątpić, czy interakcja LBA z innymi niż (5-adrenergiczne receptorami może mieć praktyczne znaczenie dla działania leczniczego lub działań niepożądanych tej grupy leków.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>