Arystoteles i piewsze zabiegi stomatologiczne

Próbowano też leczyć chore i bolesne zęby, zalecając żucie korzeni żeń- szenia (Pliniusz sen.). Do dewitalizacji zębów stosowano związki arsenu (Galen) i inne, nie znane nam dzisiaj środki. Ubytki w zębach wypełniano różnymi mieszaninami, np. mastyksem i ziołami albo smołą, woskiem i wełną, a w Grecji nawet ołowiem. Ubytki oczyszczano uprzednio z mas. próchnicowych za pomocą dłut. Podobno z czasów Galena pochodzi pierwsze ręczne wiertło do trepanacji zębów, chociaż wydaje się to mało. prawdopodobne. W Chinach stosowano akupunkturę nie tylko do leczenia schorzeń ogólnych, ale i przy dolegliwościach zębowych. Wśród wielu teorii próchnicy, które nie miały żadnego uzasadnienia (np. że wywołują, ją specjalne robaki), na uwagę zasługuje hipoteza znaleziona w pismach

Arystotelesa, że przyczynia się do jej powstawania spożywanie słodkich fig. Pogląd ten, oczywiście w szerszym ujęciu, bo w odniesieniu do węglowodanów w ogóle, nic nie stracił na wartości do dziś.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>