Androgen Binding Protein

Przykładem wpływania na poziom sterydów jest u mężczyzn rola SHBG w regulowaniu stosunku między poziomem testosteronu i estradiolu. Estradiol ulega wyeliminowaniu ze związku przez testosteron, ponieważ ma mniejsze powinowactwo z białkiem i jest po uwolnieniu łatwiej metabolizowany. U kobiet w ciąży SHBG współuczestniczy w regulacji usuwania prekursorów estrogenów z układu krążeniowego matki i płodu (Hampl i wsp., 1973) oraz chroni żeńskie płody przed wpływem androgenów (Rosenfield, 1975). Rolę SHBG w endokrynnej homeostazie w stanach patologicznych opisali Anderson (1974) oraz Geisthövel i von Mühlen (1976).

Również u ludzi w starszym wieku poziom androgenów obniża się bardziej, niż by to wynikało z obniżenia poziomu ogólnej koncentracji testosteronu. Powodem tego znacznego obniżenia poziomu androgenów jest podniesienie się poziomu SHBG. Jednocześnie jednak SHBG chroni hormony płciowe przed degradacją enzymalną, na przykład chroni testosteron przed oksydacją pod wpływem działania dehydrogenazy 17|3-hy- droksysterydów (Hampl i wsp., 1975).

Do regulacyjnych białek pozakomórkowych należy zaliczyć także ABP (Androgen Binding Protein) charakteryzujący się wiązaniem specyficznym dla sterydowych hormonów płciowych. ABP spełnia specjalną funkcję transportowania testosteronu w cewkach nasiennych. U człowieka występują prawdopodobnie białka (takie same lub bliskie SHBG, albo uteroglobinie) wiążące progesteron i umożliwiające wyżywienie jaja w macicy, a-fetoproteina wiąże estrogeny (ale nie androgeny) i chroni płód, a przede wszystkim jego podwzgórze przed nadmiernym wpływem estrogenów.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>