Amputacja macicy

Jeśli część pochwowa uległa przerostowi i zgrubieniu, dokonujemy jej amputacji lub plastycznego pomniejszenia. Kolp orafia tylna i plastyka krocza (połączona ze szwem mięśni dźwigaczy odbytu). Zabieg ten ma na celu zwężenie wejścia do pochwy, wytworzenie wyższego krocza i zwężenie szczeliny płciowej przez zeszycie mięśni dźwigających odbyt. Wobec konieczności wytworzenia wyższego krocza, cięcie okalające płat, który nek pochwy na skórę warg i na krocze, obejmując od dołu płat złożony w górnej części z tylnej ściany śluzówki pochwy, w środkowej – z błony śluzowej jej przedsionka, a w dolnej – ze skóry krocza. Po oddzieleniu od podłoża tego płata, ma być usunięty, musi wychodzić na skórę. Wycięcie płata z tylnej ściany pochwy powinno nie tylko umożliwić następowe zwężenie wejścia do pochwy, lecz również uprzystępnić zbliżenie do siebie brzegów mięśni dźwigaczy odbytu. Najodpowiedniejsze w tym celu jest przeprowadzenie cięcia w kształcie równoramiennego trójkąta, zwróconego wierzchołkiem ku sklepieniom. Końce dolne tego cięcia przypadają na wejście do poclrwy, a kąt między liniami cięcia (w jego wierzchołku) jest mniej lub więcej ostry, zależnie od tego, jak wielki płat ma być z pochwy usunięty. Koniec dolny tych cięć prowadzi się dalej przez przedsio który ma kształt rombu, odsłania się rana, w której głębi leżą mięśnie krocza osłonięte tkanką łączną i powięzią, a pod nimi mięśnie-dźwigacze odbytu. Brzegi szcze-

Jiny dźwigaczy wyczuwa się palcem obmacując dno rany. Brzegi te zbliża się do siebie (wraz z powięzią i tkankami przykrywającymi je) głębokimi szwami zwężając tym samym szczelinę płciową, przez co usuwa się właściwą przyczynę wypadnięcia.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>