Monthly Archives Sierpień 2017

ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE OTRZEWNEJ

Niekiedy powstaje zapalenie rzeżączkowe otrzewnej pokrywającej macicę i jajowody wskutek zajęcia przez zakażenie ścian tych narządów na całej ich grubości. Częściej jednak zapalenie otrzewnej występuje wskutek bezpośredniego wylania się ropy zawierającej zarazki na otrzewną w otoczeniu ujścia brzusznego trąbek. Zapalenia takie nie mają zwykle charakteru ogólnego, gdyż same dwoinki Neissera nie żyją długo w jamie otrzewnowej. W przypadkach zakażeń mieszanych dochodzi jednak nieraz do bardzo groźnego, a nawet śmiertelnego zapalenia zajmującego całą jamę brzuszną.

Dalej

Zagadnienie pornografii

Zagadnienie pornografii wiąże się z wpływem bodźców zewnętrznych (obrazków, filmów, tekstów) na reaktywność i zachowanie seksualne człowieka. Zagadnienie to wydaje się trudne do rozwiązania, bowiem do dzisiejszego dnia nie ujednolicono znaczenia pojęcia pornografii oraz nie podano jego ścisłej definicji. Ponadto w zakresie oddziaływania pornografii na człowieka istnieje tak wiele głęboko zakorzenionych uprzedzeń i przesądów, że obiektywna analiza jej rzeczywistego wpływu na człowieka napotyka duże trudności.

Dalej

Zaburzenie działania gruczołów dokrewnych

Zbyt częste, a więc skrócone cykle miesięczne są natomiast raczej następstwem zmian chorobowych w narządach rodnych, a przede wszystkim w macicy (mięśniaki macicy, zmiany położenia macicy). Procesy zapalne w obrębie narządów płciowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie wpływają głównie na obfite krwawienia podczas miesiączek (menorrhagiae). Nie jest to jednak regułą. Nie można bowiem zapominać, że istnieje łączność działania dokrewnego między jajnikami a innymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza itd.). Zaburzenia w tym zespołowym działaniu gruczołów dokrewnych mogą zatem również wywoływać krwawienia regularne i nieregularne z macicy.

W przypadkach niedorozwoju części rodnych ciała rujopędne pobudzają, jak już wspomniano, do wzrostu macicę, pochwę i jajowody. Niezależnie jednak od tego bezpośredniego działania wpływają one także pośrednio na wzrost części rodnych, sprowadzając przekrwienie w obrębie miednicy małej.

Dalej

Zaburzenia popędu płciowego

Zaburzenia popędu płciowego, a więc jego brak lub osłabienie, nie są wprawdzie przyczyną niepłodności, mają one jednak znaczenie symptomatyczne jako wczesny objaw zaburzeń hormonalnych w przebiegu wielogruczolowej niedomogi, w chorobie Simmondsa i in. i dlatego należy je brać zawsze pod uwagę.

O wiele większą rolę w zagadnieniu niepłodności odgrywają zaburzenia orgasmus} a więc dyspareunia., która może być wywołana przez przyczyny natury organicznej lub psychicznej. Zmiany organiczne sromu i pochwy powodujące bolesność spółko- wania są zwykle istotną przyczyną niepłodności, tak żc zaburzenia orgasmus uważać należy w tych przypadkach raczej za zjawisko drugorzędne. Nie ulega jednak wątpliwości, że niezależnie od rodzaju tych zmian (pochwica, zwężenia pochwy, sprawy zapalne itd.) muszą one stanowić względną (czasową) przyczynę niepłodności jako czynniki zniechęcające do aktu płciowego.

Dalej

Układ moczowy

Układ moczowy. Uszkodzenia układu moczowego nie wymagają zazwyczaj zabiegu w trybie nagłym. Kurczliwość naczyń i torebka nerkowa stwarzają warunki stosunkowo małego krwawienia z dużych uszkodzeń. Widziałam kilkakrotnie bezobjawowo przebiegające rozległe rozerwania nerki i oderwanie tętnicy nerkowej. Wskazania do zabiegu wykazuje dopiero arteriografia. Natomiast dużym zagrożeniem zwłaszcza w urazie układu moczowego jako komponenty urazu mnogiego – jest zagrożenie wtórnym zakażeniem, nawet po zastosowaniu antybiotyków, trzeba to powikłanie brać pod uwagę. W materiale przedstawianym w Budapeszcie urazy cewki często towarzyszą innym urazom – w połowie wszystkich przypadków. Bardzo dobre wyniki przedstawiano po pierwotnym zeszyciu cewki (Dolecki 82). v

Dalej