Monthly Archives Czerwiec 2017

PRÓBY KLASYFIKACJI LBA WEDŁUG KRYTERIÓW FARMAKOLOGICZNO-KLINICZNYCH

Z doniesień piśmiennictwa zagranicznego i polskiego wynika, że próbom klinicznym poddano łącznie około 23 LBA. Na przestrzeni ostatnich 22 lat pojawiło się około 2000 klinicznych ocen wartości terapeutycznej leków tej grupy. Nie wszystkie przebadane LBA okazały się jednakowo cennymi klinicznie, niezbędnymi w lecznictwie środkami farmakologicznymi.

Dalej