Monthly Archives Czerwiec 2015

Immunosupresja

Formy pośrednie indukują łatwo zarówno tolerancję, jak i prdoukcję przeciwciał. Reagując z gęsto ułożonymi determinantami DPNn-POL receptory limfocytów B zostają być może unieruchomione na powierzchni błony komórkowej (co uniemożliwia charakterystyczne przemieszczenie się i skupianie powstałych kompleksów oraz związane z

Dalej

Niedostatecznie uwapniona kość

Niski poziom wapnia i fosforu w surowicy dodatkowo działa ujemnie na procesy kostnienia, na odkła-danie soli mineralnych na podłożu kostninowym, a także na rozwój komórek chrząstek wzrostowych.

Niedostatecznie uwapniona kość cechuje się mniejszą mechaniczną odpornością, podatna jest na wyginanie i złamania pod naciskiem

Dalej

Leki w leczeniu nadciśnienia

Według mnie, spośród wszystkich leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia najmniej problemów z potencją u mężczyzn i osłabieniem popędu płciowego u kobiet powodują dihydralazyna [Dihydralazinum], prazosyna [Polpressin] i kaptopryl [Captopril], Z moich doświadczeń wynika również, że środki takie, jak metyldopa

Dalej

Zapalenie żyły

Z pewnością, gdyby Max wiedział, czym grozi, mógłby zachować się inaczej i uniknąć choroby oraz szpitala. Ryzyko zakrzepów powstaje, gdy z takich czy innych powodów ulega zwol-nieniu krążenie krwi, a obrzęknięte i wężykowate żylaki są oczywistą przeszkodą dla jej swobodnego przepływu. Wielogodzinna pozycja

Dalej

Budowa przełyku

Odróżnia się trzy fizjologiczne przewężenia przełyku: 1) górne w miejscu przejścia gardła w przełyk 2) na wysokości rozwidlenia tchawicy, gdzie aorta od tyłu i strony lewej, a lewe oskrzele od przodu obejmuje przełyk 3) w rozworze przełykowym tuż powyżej przepony. Górne i dolne są uważane za zwężenia czynnościowe, spowodowane

Dalej

Wyraźne obniżenie poziomu cholesterolu

Wreszcie, są też ludzie, których wątroba sama wytwarza duże ilości cholesterolu bez względu na ich sposób odżywiania się, czyli stosowanie przez nich diety jest również bezcelowe. Jeżeli każdy by wiedział, do której z tych kategorii należy, mógłby w sposób racjonalny decydować w sprawie diety. Niestety, jeszcze nie prowadzi się

Dalej