Monthly Archives Styczeń 2015

OKRES OKOŁOPORODOWY

Okres karmienia jest okresem dalszej ścisłej łączności między matką a dzieckiem, W tym okresie łączność ta dotyczy wyłącznie jednokierunkowego transportu leków od matki do organizmu dziecka. Nie obejmuje natomiast, jak ma to miejsce podczas życia płodowego, spełnianej przez organizm matki funkcji wydalniczej dla leków – wspólnej dla obu organizmów.

Dalej

Powiększenie się rozmiarów brzucha

Najczęstszą przyczyną powiększenia się rozmiarów brzucha kobiety jest torbiel lub lity guz nowotworowy. Nie można jednak zapominać o ciężarnej macicy, toteż przed postawieniem rozpoznania konieczne jest wyłączenie ciąży. Jakkolwiek większość guzów jamy brzusznej kobiety rozwija się z narządów rodnych, zdarzyć się może, że guz stwierdzony w jamie brzusznej nie jest schorzeniem ginekologicznym, ale wychodzi z innych narządów (trzustka, woreczek żółciowy, nerka, śledziona ruchoma, guz sieci, krezki lub jelita itd.).

Dalej

Gruźlica częśći rodnych

Najczęściej gruźlica części rodnych kobiety rozwija się przez szereg miesięcy – a nawet lat – powodując nieraz tylko nieznaczne dolegliwości. Ostateczny jej wynik zależy od właściwego procesu gruźliczego w płucach lub w przewodzie pokarmowym, albo od przeniesienia się go na otrzewną wywołaniu tam poważnego schorzenia. Jeśli ustrój zwalczy gruźlicę w miejscach, gdzie ta rozwinęła się pierwotnie, następuje zwykle wyleczenie jej również w obrębie części rodnych. Dopóki proces gruźliczy toczy się w organizmie, mogą zawsze się zdarzać lżejsze lub cięższe nawroty – schorzenia w częściach płciowych.

Gruźlica części rodnych kobiety nie prowadzi nigdy do śmierci, gdyż układ płciowy nie jest dla utrzymania przy życiu jednostki koniecznie potrzebny.

Dalej

OBJAWY DYSKINETYCZNE

Objawy te występują najczęściej w początkowym okresie leczenia, częściej po podaniu leku pozajelitowe oraz po zbyt gwałtownym zwiększeniu dawek. Mogą się pojawić już w kilka godzin po zastosowaniu leku [31]. Występują znamiennie częściej u młodych mężczyzn, szczególnie w przypadkach leczonych po raz pierwszy. ‚W ogólnej liczbie leczonych pochodnymi fenotiazyny nie przekraczają 2% przypadków [31]. Mimo burzliwego przebiegu zwykle ustępują po kilku godzinach od podania leków przeciwparkinsonowych. Rzadko są groźne dla życia, chyba że towarzyszy im ogólna reakcja o charakterze toksyczno-alergicznym przebiegająca z obrzękiem błon śluzowych jamy ustnej, języka i krtani [10].

Dalej

ZAPOBIEGANIE ZAJŚCIU W CIĄŻĘ (contraceptio)

Na ogół wskazaniem do używania środków zapobiegających zajściu w ciążę są tego rodzaju warunki osobnicze, które uprawniają w razie zajścia kobiety w ciążę do przerwania jej ze względów zdrowotnych, a więc w razie stwierdzenia schorzeń, w których ciąża zagraża życiu, np. poważnych wad serca, płuc, nerek, stanów daleko posuniętej niedokrwistości, w ciężkich organicznych schorzeniach itd.

Dalej

Sztuczne zapłodnienie

Sztuczne zapłodnienie uważać należy za jeden z ostatecznych sposobów leczenia kobiecej niepłodności. Polega ono na doprowadzeniu do zespolenia plemnika z jajem w drodze pośredniej, z wyłączeniem stosunku płciowego. Wskazanie do tego zabiegu uwarunkowane jest pewnymi zmianami, które uniemożliwiają wprowadzenie nasienia do pochwy lub do górnych dróg rodnych.

Dalej

Objawy raka szyjki macicznej

Objawy raka szyjki macicznej odpowiadają – należy to podkreślić z całą stanowczością – nie początkowi rozwoju nowotworu, ale temu okresowi schorzenia, w którym przychodzi już do jego rozpadu. Rozwijający się w części pochwowej naciek rakowy nie powoduje bowiem zrazu żadnych dolegliwości ze względu na wielką niewrażliwość szyjki macicznej i bierne zachowanie się jej mięśniówki, która przez tkankę rakową nie zostaje pobudzona do żadnych skurczów. Dlatego też nie można określać czasu trwania schorzenia od chwili wystąpienia pierwszych jego objawów. Co więcej, ponieważ właściwego czasu jego powstania oznaczyć nie podobna, trzeba się zawsze liczyć z faktem, że rozpoznawany przez nas na podstawie objawów klinicznych „wczesny“ rak rozwijać się może raz szybciej, a drugi raz po- wolniej. Brak objawów ze strony iozwijającego się raka części pochwowej do czasu, aż nowotwór wyrośnie już do pewnych rozmiarów i przyjdzie w nim do zmian martwiczych, tłumaczy również, dlaczego wykrycie jego bywa niekiedy zupełnie przypadkowe.

Dalej

NATURALNE AMINY KATECHOLOWE

Trzecia naturalna amina katecholowa – dopamina – ma wiele swoistych właściwości fizjologicznych. Stwierdzono, że wywiera ona dodatnie działanie inotropowe na serce i zwiększa jego objętość minutową. Wpływ dopaminy na ciśnienie krwi zależy od stosowanej dawki: małe dawki nie wpływają na wartości ciśnienia tętniczego, średnie i duże powodują jego wzrost. Ponadto zmniejsza ona opór w krążeniu nerkowym i zwiększa przepływ nerkowy. Dopamina wywiera swoje działanie na układ serco- wo-naczyniowy poprzez wpływ na receptory a- i fi-adrenergiczne oraz swoiste receptory wrażliwe na dopaminę (DA). Postuluje się obecność dwóch podtypów tych receptorów, Aktywacja receptorów DAj ma prowadzić do rozszerzenia naczyń nerkowych, krezkowych, wieńcowych i mózgowych, aktywacja zaś DA2 – hamować uwalnianie noradrenaliny w zakończeniach nerwów wspólczulnych.

Dalej

ZABURZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ CYTOSTATYKÓW

Wszystkie leki cytostatyczne w efekcie końcowym uszkadzają biosyntezę lub wewnątrzkomórkowe funkcje kwasów nukleinowych hamują więc szczególnie wzrost szybko dzielących się komórek, w których zachodzi szybka biosynteza DNA [43].

Dalej