Monthly Archives Listopad 2014

Ostre bóle krzyża

Najbardziej bolesne i ograniczone są ruchy zginania i prostowania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Pewnego rodzaju zablokowanie ruchów w stawie między- trzonowym może spowodować wklinowanie się fragmentu jądra. Napinanie uszkodzonego pierścienia włóknistego oraz przylegającego do niego więzadła podłużnego tylnego i związany z tym ból ograniczają ruch zgięcia kręgosłupa na drodze odruchowego napięcia mięśni. Zarówno zginanie, jak i prostowanie kręgosłupa połączone jest ze zmianami ciśnienia w obrębie krążka międzykręgowe- go, a tym samym powoduje mniejsze lub większe uwypuklenie się jądra miażdżyste- go do kanału kręgowego. W związku z tym chory stara się utrzymać taką pozycję ciała, w której nie zwiększa się ciśnienie w krążku, oraz wystrzega się ruchów mogących wypychać krążek, a tym samym wywoływać ból.

Dalej

Porażone mięśnie

Porażone mięśnie powinny być zabezpieczone przed rozciąganiem, np. mięsień naramienny szyną odwodzącą. Poza tym pobudza się mięśnie elektroterapią, ćwi-czeniem ruchów biernych i masażem. Zabiegi te zapobiegają powstawaniu przykurczów i ułatwiają krążenie krwi i chłonki w porażonej kończynie. Brak objawów reinnerwacji jest wskazaniem do rewizji i zeszycia nerwów.

Dalej

Niedoświadczeni radiolodzy

Niedoświadczeni radiolodzy, opisujący zdjęcia radiologiczne kręgosłupa, wymieniają szczegółowo wszelkie zauważone odchylenia zapominając, że u zdecydowanej większości badanych zmiany te są stosowne do wieku. Z kolei lekarze otrzymujący wyniki badań przyjmują bezkrytycznie opisy nie zadając sobie trudu korelacji zmian radiologicznych z objawami klinicznymi. Naturalnie, u podłoża popełnianych błędów leży karygodne lekceważenie wywiadu chorobowego oraz badania ortopedycznego z elementami neurologii. Prowadzona dokumentacja choroby (karty ambulatoryjne) jest chaotyczna, pełna podstawowych braków oraz najczęściej pozbawiona większego sensu.

Dalej

Wykonanie zdjęć rentgenowskich

Wadę spostrzega się bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Zniekształcenie zwykle szybko narasta w okresie niemowlęcym (skok wzrostowy), a nie leczone zdecydowanie pogarsza się, gdy dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki. Zmiany mogą występować jedno- lub obustronne. Odróżnia się stopę końsko-szpotawą „miękką”, częściowo dającą się redresować, i stopę „twardą”. Prawie do stałych cech obrazu klinicznego należy zaliczyć wychudzenie mięśni goleni (zaniki i niedorozwoje) oraz torsję wewnętrzną piszczeli. W przypadkach gdy stopa końsko-szpotawa występuje w zespole wad, stwierdzamy dodatkowe anomalie w innych odcinkach narządu ruchu, a także cechy dysrafii.

Dalej

Objawy ostrej balantydiozy

Objawami ostrej balantydiozy są: biegunka, bóle spastyczne brzucha, bolesne parcie, nudności i wymioty okresowo w stolcach obserwuje się duże ilości śluzu i krwi. W przewlekłej balantydiozie występują: brak łaknienia, bóle głowy, bezsenność, chudnięcie i niedokrwistość. Rzadko u człowieka występuje zarażenie bezob- jawowe z bytowaniem tego pierwotniaka tylko w świetle jelita. Opisano pojedyncze przypadki inwazji Balantidium do jamy otrzewnej oraz do dróg moczowych lub pochwy.

Dalej

Przebieg zwyrodnienia krążka międzykręgowego

W przebiegu zwyrodnienia krążka międzykręgowego, szczególnie jeśli istnieją duże brzeżne wyrośla kostne, do ześlizgu dochodzi rzadko.

Dalej