Monthly Archives Wrzesień 2014

Płuca noworodka

Płuca noworodka są w chwili urodzenia ściśnięte i wypełnione wodami płodowymi. Po urodzeniu wody płodowe zostają wydalone przez nos i usta, a reszta ich wchłonięta w płucach. Fizjologiczna niedodma płuc, z którą noworodek się rodzi, ustępuje bardzo szybko. Płuca rozprężają się pod wpływem ujemnego ciśnienia wytwarzanego przez klatkę piersiową i przeponę. Pierwszy wdech noworodka wymaga największego ciśnienia ujemnego (2-0—3-0 cm słupa wody), do następnych, wdechów wystarczy mniejsze ciśnienie ujemne (3—9 cm słupa wody). U wcześniaków fizjologiczna niedodma płuc utrzymuje się dłużej i może powodo-wać różne powikłania. Powietrze oddechowe wynosi u noworodka 2-0 cm3, częstość oddechów 4-0/min. Oddycha on szybko i płytko, jednak już wkrótce po urodzeniu oddychanie noworodka staje się dostateczne i wydolne.

Dalej