Monthly Archives Sierpień 2014

Krztusiec

Krztusiec nie ma charakteru choroby sezonowej (Bogdanowicz), natomiast podobnie jak w innych chorobach zakaźnych spotykamy się co pewien czas (zwykle co 4—5 lat) ze wzmożeniem się fal epidemicznych.

Dalej

Stopniowa mielinizacja dróg mózgowych

Stopniowa mielinizacja dróg mózgowych następująca po urodzeniu powoduje dojrzewanie czynnościowe układu nerwowego. Reakcje pochodzenia podkorowego stają się zależne od kory mózgowej. Kora staje się bardziej pobudliwa, noworodek czuwa dłużej. W miarę dojrzewania prążkowia i kory mózgowej ruchy noworodka stają się bardziej celowe i dowolne. Od 1-0—14 dnia życia zaczyna się rozwój pierwszych odruchów warunkowych, wytwarzających się na tle istniejących odruchów bezwarunkowych.

Dalej

Poziom bilirubiny

Rozróżniamy dwie postacie bilirubiny: 1) pośrednią, czyli hęmobilirubinę, 2) bezpośrednią, czyli cholebilirubinę. Bilirubina pośrednia jest nierozpuszczalna w wodzie, działa toksycznie na komórki. Zostaje ona związana z kwasem glukuronowym na glu- kuronian bilirubiny, czyli bilirubinę bezpośrednią, łatwo rozpuszczalną w wodzie. Do związania bilirubiny z kwasem glukuronowym są potrzebne pewne enzymy wątroby. Tylko w postaci glukuronianu może bilirubina zostać wydalona z krwi do moczu lub żółci, i tylko w tej postaci traci swoją toksyczność.

Dalej