Monthly Archives Czerwiec 2014

BADANIE KLINICZNE NOWORODKA

Dla oceny stanu noworodka konieczny jest dokładny wywiad rodzinny i położniczy. Stan noworodka będzie na pewno znacznie gorszy w przypadkach ciąży powikłanej czy niedonoszonej lub nieprawidłowego porodu. Taki noworodek łatwiej ulegnie urazowi porodowemu lub zakażeniu, jest zwykle słabszy i mniej odporny na wszelkie szkodliwości zewnętrzne.

Dalej

Pediatrzy

Pediatrzy winni być szczególnie zainteresowani w ochronie dzieci przed promieniowaniem jonizującym. Przemawia za tym również coraz sprawniejsze dążenie pediatrii do ulepszenia metod zapobiegania. Dzieci są bardziej wrażliwe i więcej narażone na promieniowanie aniżeli dorośli. Należy się u nich liczyć z dłuższym okresem sumowania dawki.. Małe rozmiary ich ciała powodują trudności w operowaniu przesłoną, a zwiększona zawartość wody w ustroju zwiększa ilość promieniowania rozproszonego. Jest to zwłaszcza niebezpieczne z powodu zwiększonej liczby podziałów komórkowych w tym wieku i zwiększonej aktywności szpiku. Dodać do tego należy brak współdziałania w czasie badania i wyższe położenie gonad. W wyniku stosunek ciała napromieniowanego do nienapromieniowanego podczas badania rtg jest u dzieci dużo wyższy niż u dorosłych.

Dalej

FIZJOLOGIA NOWORODKA

Oddychanie, pierwszy wdech. Płód jest względnie niedotleniony, lecz znosi to dobrze. Dobre zużytkowanie tlenu ułatwia płodowi: a) stały wzrost w czasie życia płodowego liczby czerwonych krwinek i ilości hemoglobiny, b) hemoglobina płodowa, która ma większe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina dojrzała. Hemoglobina płodowa ułatwia przenoszenie tlenu przez łożysko. We krwi noworodka donoszonego odsetek hemoglobiny płodowej wynosi około 85, u wcześniaków jest wyższy. Znika ona powoli z krwi dziecka w ciągu pierwszych kilkunastu tygodni życia. W chwili urodzenia nasycenie tlenem krwi tętniczej dochodzącej do płodu wynosi 4-0—7-0% i w prawidłowych warunkach podnosi się w krótkim czasie po urodzeniu do 9-0%. Podobnie jak płód, noworodek w chwili urodzenia znosi niedotlenienie lepiej niż dorosły. Wytrzymuje on niedotlenienie do 15 min. i w tym czasie można go docucić. Po dłuższym jednak niedotlenieniu może nastąpić trwałe uszkodzenie mózgu lub układu sercowo-naczyniowego.

Dalej

Czaszka

Czaszka. W czasie porodu, szczególnie długotrwałego, głowa noworodka może ulec zniekształceniu. Wskutek ucisku kanału rodnego kości ciemieniowe zachodzą jedna na drugą lub na kości czołowe, lub potyliczne, głowa noworodka wydłuża się. Tkanki miękkie części przodującej głowy mogą obrzęknąć, powstaje przedgłowie (caput succedaneum). Należy zawsze ustalić wielkość ciemiączelc i zbadać, czy nie ma złamań czaszki lub wgnieceń.

Dalej