Monthly Archives Maj 2014

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy. Trzy godziny po urodzeniu powietrze znajduje się już w całym przewodzie pokarmowym. Przewód pokarmowy noworodka ma dużą powierzchnię wydzielniczą i chłonną, natomiast mięś- n-iówkę bardzo słabą, co ułatwia rozszerzenie przełyku, żołądka, jelit. Większość pożywienia opuszcza żołądek w ciągu 3—4 godzin, reszta może zalegać do 8 godzin. Już u wcześniaka stwierdzamy obecność enzymów dla trawienia białek, tłuszczu i węglowodanów z wyjątkiem skrobi.

Dalej

Dlaczego Noworodek jest zmęczony porodem?

Noworodek jest zmęczony porodem, dlatego należy odczekać pewien czas, nim przystąpimy do dokładnego badania. Badanie kliniczne noworodka wykazuje duże odrębności. Po urodzeniu noworodek przybiera nadal ułożenie płodowe, w ciągu pierwszego tygodnia życia zaczyna przybierać bardziej swobodne ułożenie. Noworodki z porodu pośladkowego trzymają nóżki w silnym przywiedzeniu do tułowia, czasami wyprostowane, noworodki z porodu czołowego silnie odginają główkę do tyłu. Waga noworodka donoszonego wynosi 25-0-0—45-0-0 g, długość jego 48—52 cm, długość ciemieniowo-siedzeniowa wynosi około 35 cm. Proporcje ciała noworodka są odrębne od proporcji ciała dorosłego. Zwraca uwagę duża głowa, długi tułów, krótkie kończyny (ryc. 29). Obwód głowy, klatki piersiowej i brzucha jest równy, wynosi około 31—35 cm.

Dalej