Monthly Archives Marzec 2014

Serce noworodka

Serce noworodka jest duże, gdyż w życiu płodowym musi przepychać krew także przez pępowinę i łożysko. W życiu pozapłodowym praca serca zmniejsza się. Również wielkość serca w stosunku do wagi ciała zmniejsza się we wczesnym niemowlęctwie. U noworodka następuje gromadzenie się krwi w narządach wewnętrznych, przez co u zdrowego noworodka wątroba i śledziona stają się macalne. Rezultatem tego jest złe ukrwienie kończyn i skóry.

Dalej

Gruczoły dokrewne

Gruczoły dokrewne. Hormony matki, przechodząc przez łożysko, mogą kompensować braki hormonalne płodu, np. niedoczynność tarczycy. Odwrotnie, u matki z niedoczynnością tarczycy stwierdzamy poprawę w czasie ciąży wskutek działania hormonu płodu. W pierwszych 1—2 tygodniach życia noworodek jest pod silnym wpływem hormonów płciowych matki, przekazanych przez łożysko. U 9-0% noworodków obu płci stwierdzamy obrzęk sutków, często z wydzieliną o składzie siary. U noworodków żeńskich narządy płciowe są obrzękłe, wydzielają śluz, może być krwawienie z pochwy, w której stwierdza się przerost wielowarstwowy nabłonka. Wszystkie te zmiany są częstsze u noworodków donoszonych niż u wcześniaków, które krócej były poddane działaniu hormonów matki. Zmiany te ustępują szybko. Nadnercza noworodka są duże, ich waga wynosi -0,2% wagi ciała (u dorosłych -0,-01%). To powiększenie zależy od silnie rozwinętej kory płodowej, tzw. warstwy X, leżącej wewnątrz od wąskiej warstwy komórek tworzącej korę trwałą. Od chwili urodzenia zaczyna się inwolucja warstwy X komórki jej zanikają w okresie od 2—4 tyg. życia, rozrastają się natomiast warstwy kory prawidłowej. Powiększenie grasicy może powodować objawy uciskowe, jednak w większości stanów chorobowych noworodka grasica raczej ulega zmniejszeniu. Gruczoły przytarczyczne mogą po urodzeniu wykazywać przejściową fizjologiczną niedomogę, co czasem staje się przyczyną tężyczki u noworodka. Powiększenie tarczycy noworodka wymaga skontrolowania, czy nie ma nadmiaru jodu w pożywieniu matki. Kretynizmowi wrodzonemu można zapobiec, poprawiając i uzupełniając czynność tarczycy i brak jodu u matki. Stałe podawanie jodu lub tiouracylu w ciąży nie jest wskazane ze względu na płód. W trzustce płodu i noworodka ilość komórek wydzielających insulinę jest liczniejsza niż u dorosłych.

Dalej

Rozpoznanie błonicy

Rozpoznanie błonicy opiera się przede wszystkim na zespole obja- . wów klinicznych. Badanie bakteriologiczne jest cenną metodą pomocniczą, jednakże nie ma znaczenia decydującego dla rozpoznania błonicy. Głoszona przez doświadczonych klinicystów zasada, że ,,w diagnostyce błonicy pierwsze i ostatnie słowo należy do klinicysty”, jest obowiązująca i niewzruszona.

Dalej

Przyswajanie i przemiana składników odżywczych

Przyswajanie i przemiana składników odżywczych i mineralnych. Noworodek przyswaja białko dobrze, wydziela małe ilości azotu w moczu, tak że ma dodatni bilans azotowy pod koniec pierwszego tyg. życia. U noworodka prawidłowy poziom białka w surowicy lub osoczu wynosi około 6 g’%, u wcześniaków około 4,5 g%. Niedobór ten dotyczy głównie globulin. Węglowodany proste są głównym źródłem pożywienia noworodka, który trawi je bardzo dobrze. Natomiast trawienie skrobi jest upośledzone. Węglowodany proste dochodzą do krwi w postaci dekstrozy. Poziom cukru we krwi noworodka może spaść do 4-0 mg%, nie dając żadnych klinicznych objawów hipoglikemii. Wchłanianie tłuszczu u noworodka jest słabe. Wysoka zawartość białka, a niska tłuszczu w siarze jest zgodna ze zdolnością przyswajania pożywienia przez noworodka. Szczególnie słabe jest wchłanianie tłuszczu u wcześniaków. W związku z tym tracą one dużo tłuszczu w stolcach, i to więcej tłuszczu z mleka krowiego, mniej z mleka kobiecego. W zależności od rodzaju pożywienia matki noworodek rodzi się z większymi lub mniejszymi zapasami soli mineralnych i witamin. Tylko duże niedobory w diecie matki dają wyraźne objawy niedoboru u noworodka i objawy te występują raczej w okresie późniejszym niż noworodkowym. W życiu płodowym połowa całego zapasu wapnia gromadzi się w ostatnich tygodniach ciąży. Fosfor gromadzi się u płodu podobnie jak wapń. Poziom fosforu w surowicy krwi noworodka równa się 5,55 mgn/o, wapnia 11 mg%. Podczas gdy poziom wapnia po urodzeniu spada, rośnie poziom fosforu, co może doprowadzić do tężyczki noworodka. Przyczyną tego stanu jest fizjologiczna niedomoga gruczołów przytarczycznych. Ilość żelaza w organizmie płodu zależy od diety matki. W wątrobie wcześniaka znajduje się mniej żelaza niż u noworodka donoszonego.

Dalej

Etiologia CHOROBy REUMATYCZNej

Etiologia. Nie osiągnięto dotąd jednolitego poglądu na etiologię tego schorzenia. W związku z tym szereg teorii tłumaczy przyczynę i sposób powstawania choroby.

Dalej

Choroba Stilla

– 6. Choroba Stilla i choroba Schönlein-Henocha, zaliczane przez niektórych do chorób kolagenowych, opisane są w rozdziale „Schorzenia reumatyczne1′.

Dalej

GORĄCZKA GRUCZOŁOWA (MONONUKLEOZA ZAKAŹNA)

Gorączka gruczołowa (mononucleosis infectiosa) wywołana jest przez wirus o szczególnym powinowactwie do komórek siateczki (wirus retikulotropowy). W obrazie klinicznym, który bywa dość różnorodny, dominują objawy: powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza szyjnych, powiększenie śledziony, zmiany we krwi, polegające na znacznej leuko- cytozie z przewagą krwinek jednojądrzastych, oraz często objawy uszkodzenia narządów wewnętrznych, głównie wątroby. Okres wylęgania wynosi 1—3 tygodni.

Dalej