Monthly Archives Luty 2014

Atebryna (Mepacrine, Ouinacrine)

Objawy: wysypka podobna do szkarlatynowej, uszkodzenie wielo- nerwowe z objawami ataksji, psychozy toksyczne.

Leczenie: płukanie żołądka z węglem, środki krążeniowe, podawanie suprareciny.

Dalej